Ngày 9/2/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/2/2021 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 9/2/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1

Chuyên đề