Ngày 9/10/2023, đấu giá quyền thuê phòng học tại Quận 1, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2023 như sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền thuê 06 phòng học tầng 2 và 05, phòng học tầng 3, diện tích 369,04 m2, tại số 33C, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sử dụng tầng 2 và tầng 3 bao gồm 06 phòng học tầng 2 và 05 phòng học tầng 3, diện tích hành lang, công trình vệ sinh và cầu thang khoảng 600 m2.

Giá khởi điểm: 283.284.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn đồng).

Ghi chú: Giá trị trên chưa bao gồm VAT và các loại phí, chưa hao gồm chi phí cải tạo, sửa chữa tòa nhà, các thiết bị khác liên quan và nội thất cơ bản để bên thuê khai thác sử dụng.

Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08h00 ngày 15/9/2023 đến 17h00 ngày 04/10/2023.

Xem tài sản ngày: Ngày 15/9 - 04/10/2023 tại số 33C, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 04/10/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (trong giờ hành chính).

Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trả lời trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức bán đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá: 5.000.000 đồng.

Số vòng: Không hạn chế, đấu theo từng vòng.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức đã đăng ký nộp tiền đặt trước. Theo quy định Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế bán đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo.

Mục đích thuê phục vụ các hoạt động giáo dục và dịch vụ hỗ trợ công tác giáo dục.

Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/10/2023 tại số 33C Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo - Điện thoại: 0862.707.176.

Chuyên đề