Ngày 8/2/2021, đấu giá 02 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 01, đường Hoà Bình, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, sản vào ngày 8/2/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tài sản đấu giá gồm 02 xe ô tô thanh lý (Đăng ký và tổ chức đấu giá từng xe).

Ngày 8/2/2021, đấu giá 02 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm niêm yết:

- Thời gian: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 07/02/2021.

- Địa điểm:

+ Nơi trưng bày tài sản Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 63 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá (Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 29/01/2021 và ngày 01/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 63 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 25/01/2021 đến 17h00 ngày 03/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2021 đến 17h00 ngày 03/02/2021 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm đúng thời gian quy định, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A (người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/02/2021 đến 16h30 ngày 05/02/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/02/2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Chuyên đề