Ngày 8/11/2021, đấu giá các tài sản bảo đảm của bên thứ 3 bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá các tài sản bảo đảm của bên thứ 3 bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang vào ngày 8/11/2021 như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá các tài sản bảo đảm của bên thứ 3 bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư