Ngày 8/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 42 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với tổng diện tích là 8.680,00 m2, đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài, đất đã hoàn thiện hạn tầng kỹ thuật, không có tài sản trên đất và được tổ chức đấu giá theo 04 đợt đấu giá sau đây:

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký đấu giá thì được đưa ra phiên đấu giá tiếp theo.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất nói trên thuộc sở hữu Nhà nước thông qua đấu giá theo các Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến tài sản đấu giá và theo quy định pháp luật.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

Tổng giá khởi điểm: 59.500.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), cụ thể các lô đất theo mục 1 về tài sản đấu giá của thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá:

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến 16 giờ trước 02 ngày mở cuộc đấu giá; xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại các lô đất ở đấu giá của Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (theo Trích sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và Danh sách các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thực hiện theo từng đợt tổ chức đấu giá và được quy định tại mục 1 (tài sản đấu giá) của Thông báo này; địa điểm tổ chức đấu giá tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Phương thức trả giá: Đấu giá từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5% giá khởi điểm của mỗi lô đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu (theo mục 1 tài sản đấu giá của thông báo này). Khi trả giá phải tròn theo từng bước giá (ví dụ: Giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n › 0 và là số nguyên) (Kèm theo thông báo này là bước giá cụ thể cho từng lần trả giá/lô đất).

8. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định.

Địa chỉ: 45 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Thời gian, điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, cụ thể theo mục 1 của thông báo này và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, khi tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: 01 đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, 01 chứng từ nộp tiền đặt trước, 01 bản sao giấy CMND, 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ, 01 phiếu trả giá vòng bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1).

Hồ sơ tham gia đấu giá trên bỏ vào phong bì đã bọc chất liệu bảo mật do Trung tâm cung cấp, dán, ký, các mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá để tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước cho từng lô đất thực hiện theo mục 1 (tài sản đấu giá) của thông báo này kể cả việc bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1). Tiền đặt trước được nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại các ngân hàng sau đây:

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương - CN Phú Tài.

* TK số: 5801.0000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.

* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Quy Nhơn và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS; (không áp dụng bão lãnh ngân hàng).

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào Ngân sách Nhà nước trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào Ngân sách Nhà nước: Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi Trường trình UBND tỉnh xem xét, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và số tiền đặt trước mà người trúng đấu giá đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước theo quy định. Trường hợp khi bàn giao đất cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đất đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định điều chỉnh, bổ sung lại quyết định trúng đấu giá và số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng (=) giá đất trúng đấu giá (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.

Các loại thuế, phí kể cả phí trước bạ sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.

Chuyên đề