Ngày 7/1/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Công an thành phố Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an thành phố Nam Định (Địa chỉ: 139 Võ Nguyên Giáp, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) xử lý:

- Tên tài sản: Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước (có danh mục chi tiết kèm theo thông báo này).

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 71.150.000đ (Bảy mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 04/01/2021 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 04,05,06/01/2021 ( Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 30,31/12/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2021

(khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335)

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Ngày 7/1/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 7/1/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 7/1/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định ảnh 3

Chuyên đề