Ngày 7/1/2021, đấu giá 110.323 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Công ty CP Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:

Ngày 7/1/2021, đấu giá 110.323 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

Chuyên đề