Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 43; Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 167, tờ bản đồ số 22 tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai.

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3

Chuyên đề