Ngày 5/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/3/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản:

+ Tài sản 1: Lô hàng gồm 153 chai Rượu Bailey The Original Frish Cream loại 750ml/chai do Ireland sản xuất; 113 chai Rượu Beluga Celebration loại 700ml/chai do Nga sản xuất; 237 chai Rượu Jack Danie'l Old No 7 Tennessee loại 700ml/chai do Scotland sản xuất; 237 chai Rượu Macallan Gold Double Cask loại 700ml/chai do Scotland sản xuất.

+ Tài sản 2: Lô hàng gồm 477 chai Rượu Macallan Lumina loại 700ml/chai do NNSX.

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: - Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 456.420.000 đồng. 45.600.000 đồng.

Tài sản 2: 715.500.000 đồng. 71.500.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/3/2021 đến ngày 04/3/2021, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 02/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 5/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 5/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2

Chuyên đề