Ngày 5/2/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 06/2020/HĐDV-ĐGTS (LA) ngày 21/01/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

Người có tài sản đấu giá: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 365, quốc lộ 1A, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Địa chỉ trụ sở: số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: Số 188 Hùng Vương, Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369 – 0888.164.369.

Tài sản đấu giá

01 xe ô tô khách nhỏ nhãn hiệu Toyota, mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) số khung RZH114-5002109, số máy 1RZ-2848169 theo Giấy đăng ký xe ô tô số A0005708 được Công an tỉnh Long An cấp ngày 22/11/2002 cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Đặc điểm tài sản

Theo Giấy đăng ký xe ô tô số A0005708 được Công an tỉnh Long An cấp ngày 22/11/2002 và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0201832 ngày 24/10/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Long An; tài sản có đặc điểm như sau:

Loại phương tiện: ô tô khách;

Nhãn hiệu: TOYOTA;

Biển đăng ký: 62P-0564;

Số khung: RZH114-5002109;

Số máy: 1RZ-2848169;

Số chỗ ngồi: 12;

Năm sản xuất: 2002;

Nước sản xuất: Việt Nam;

Niên hạn sử dụng: 2022;

Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 23/01/2020;

Tình trạng xe: Không kiểm tra tình trạng hoạt động, các bánh xe bị mòn, sơn bong tróc trầy xước nhiều chỗ.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

- Nguồn gốc: Tài sản được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng;

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng;

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng;

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chỉ định đơn vị bán đấu giá các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng;

Quyết định số 02/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng định giá khởi điểm bán và thanh lý xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (lần 2);

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô 12 chỗ ngồi, biển số 62P-0564 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý, sử dụng;

Văn bản số 71/SKHCN-VP ngày 19/01/2021 của Sở Khoa học- Công nghệ về việc tổ chức đấu giá lại đối với tài sản xe ôtô 62P-0564.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước (20%): 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)

Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá

- Thời hạn : Từ ngày 08h00 ngày 25/01/2021 đến 16h30 phút ngày 02/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam_chi nhánh Long An, địa chỉ số 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An.

Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369

6. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:

Thời gian: từ 08h00 ngày 27/01/2021 đến 16h30 phút ngày 01/02/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: các ngày 02/02/2021, ngày 03/02/2021, ngày 04/02/2021 (trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

Thời gian công bố giá và tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 05/02/2021.

Địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 02/02/2021, ngày 03/02/2021, ngày 04/02/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2, 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 2.

Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số như quy định trên tham gia đấu tiếp vòng 2.

Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Ghi chú: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện thủ tục đăng kiểm xe cơ giới và các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

Chuyên đề