Ngày 5/11/2021, đấu giá thuê đất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá thuê đất nông nghiệp với các nội dung như sau: - Tổng diện tích: 44.363,9 m2 (Trong đó: xã Mỹ Hòa: 40.213,5 m2 (02 thửa), xã Mỹ An: 4.150,4 m2 (01 thửa). - Mục đích sử dụng: đất trồng lúa. - Hình thức thuê đất: đấu giá cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm. - Thời hạn cho thuê: 05 năm. - Đơn giá khởi điểm: 2.000 đồng/m2/năm. (tương đương với tổng giá khởi điểm: 88.727.800 đồng/44.363,9m2/năm).

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

Ngày 5/11/2021, đấu giá thuê đất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá thuê đất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá thuê đất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá thuê đất nông nghiệp tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 4

Chuyên đề