Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất.

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 8
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 9
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 10
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 11
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 12
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ảnh 13

Chuyên đề

Kết nối đầu tư