Ngày 5/10/2020, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 138/HĐDV-ĐGTS ngày 15/9/2020 được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản Nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát số 62B-016.35, loại xe ô tô khách (16 chổ ngồi), nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: HIACE TRAH213L JEMDKU, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2008, Số máy: 2TR-6596632, Số khung: RL4RX12P089001676.

- Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT): 174.636.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 25/9/2020 và ngày 28/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An để được hướng dẫn (Số 25, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An; Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2020.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 6600201010914, tại Agribank Long An.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu: 2.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 05/10/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) điện thoại số 0966607744, 0397766794 hoặc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (Số 25, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) Điện thoại: 02723.827301, 0908846277 (Ông Nguyễn Huy Hải – NV.HCTC), 0908371436 (Ông Phan Văn Tiếp – TP.HCTC) để biết thêm chi tiết./.

Chuyên đề