Ngày 4/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2021 do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 16 ô đất ở tại khu Xóm Thành, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao

Ngày 4/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 4/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 4/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 4/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư