(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Gruop thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2022 như sau:
Ngày 4/3/2022, đấu giá 18 khoản nợ và tài sản đảm bảo tại TP.HCM ảnh 1