Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình ủy quyền như sau:
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình

1. Tài sản thứ nhất: Khu đất Trạm đài Hữu Nghị tại xóm C2, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình, diện tích: 230,06m2, giá khởi điểm: 2.296.949.000 đồng.

2. Tài sản thứ hai: Khu đất Trường Mầm non Sủ Ngòi (chi xóm 2 cũ) tại tổ 2, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, diện tích: 58,5m2, giá khởi điểm: 134.550.000 đồng. 3. Tài sản thứ 3: Khu đất Trường Mầm non Sủ ngòi (chi xóm 5 cũ) tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, diện tích: 205,5m2, giá khởi điểm: 490.434.000 đồng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình

Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 5
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 6

Chuyên đề

Kết nối đầu tư