Ngày 31/12/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Van Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1

Chuyên đề