Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do VIB ủy quyền như sau:

Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TPHCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư