Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập ủy quyền như sau:
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư