Ngày 30/8/2021, đấu giá quyền sử dung đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu quyền sử dụng đất dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập vào ngày 30/8/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Ngày 30/8/2021, đấu giá quyền sử dung đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 30/8/2021, đấu giá quyền sử dung đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 30/8/2021, đấu giá quyền sử dung đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 30/8/2021, đấu giá quyền sử dung đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 4

Chuyên đề