Ngày 30/12/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2020 do Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá là:

- Lô 1: Gỗ tròn, xẻ các loại: nhóm 2-7; chủng loại: Căm xe, Kơ nia, dầu, cám, dẻ, sp5; số lượng: 107 lóng, hộp, khối lượng 13,560m3;

Giá khởi điểm: 60.991.100 đồng (Sáu mươi triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn một trăm đồng)

- Lô 2: Gỗ tròn, xẻ các loại: nhóm 2-5; chủng loại: Căm xe, bằng lăng, chò, sến, mủ, xoài, dầu, sp5; số lượng: 198 lóng, hộp; khối lượng: 10,527m2, 125kg gốc, bìa và 134 Kg hạt ươi.

Giá khởi điểm: 53.444.000 đồng (Năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

- Nguồn gốc: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu, sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản tại: Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tổng giá khởi điểm: 114.435.100 đồng (Một trăm mười bốn triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn một trăm đồng)

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 23 và 24/12/2020 (theo giờ hành chính) tại Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 25/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm của tài sản, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 25/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/12/2020 tại Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Chuyên đề