Ngày 29/9/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu. Đ/c: Số 324 đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 164; tờ bản đồ số: 224; địa chỉ thửa đất tại lô 38 - KDC thu nhập thấp, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 3.632.890.000 đồng. Tiền đặt trước: 726.000.000 đồng.

Xem tài sản: Từ ngày 20/9/2023, 21/9/2023 đến ngày 22/9/2023 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 06/9/2023 đến 16 giờ 30 ngày 26/9/2023 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 29/9/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có đủ điều kiện mua hồ sơ theo luật đấu giá và theo thông báo, Quy chế niêm yết tại công ty.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

Chuyên đề