Ngày 28/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.33643.248.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 28/02/2023 tổ chức đấu giá tại Hội trường tầng 03, Tòa nhà Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc các xã tại huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, cụ thể:

1. Khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp: 07 thửa (ký hiệu: L-25 đến L-29 và L-32, L-33). Giá khởi điểm: 79.800.000 đồng/m2.

2. Khu X1 thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên: 05 thửa (ký hiệu: Từ DG-11 đến DG-13. Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng/m2; và DG10, DG-14. Giá khởi điểm: 40.600.000 đồng/m2.

3. Khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn: 03 thửa đất (ký hiệu: 02(5). Giá khởi điểm: 41.700.000 đồng/m2; và 02 (17), 02 (32). Giá khởi điểm: 26.400.000 đồng/m2.

4. Khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng: 20 thửa (ký hiệu: Từ NO1-12 đến NO1-17; từ NO4-1 đến NO4-13 và NO6-1). Giá khởi điểm: Từ 18.300.000 đồng/m2 đến 33.100.000 đồng/m2.

Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 11/02/2023 đến 17h00 ngày 24/02/2023 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ; Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ hoặc gửi hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23/02/2023 đến 17h00 ngày 24/02/2023. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử địa phương: https://phuctho.hanoi.gov.vn.

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia đính chính thông tin đăng Báo Đấu thầu số 22, ngày 08/02/2023 về việc thông báo mời đấu giá: Quyền sử dụng đất 04 xã tại huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội gồm: 1. Khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp; 2.. Khu X1, thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên; 3. Khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn; 4. Khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng như sau:

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 11/02/2023 đến 17h00 ngày 24/02/2023 (giờ hành chính).

Đính chính thành: Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:Từ ngày 08/02/2023 đến 17h00 ngày 24/02/2023 (giờ hành chính).

Chuyên đề