Ngày 28/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. Địa chỉ: Số 34 Tôn Thât Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước:

- Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 14 lô đất ở với tổng diện tích 3.066 m2 nằm giữa đường Lê Lợi và đường Dương Văn An, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Giá khởi điểm: Từ 770.000.000 đồng/lô đất đến 793.100.000 đồng/lô đất;

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) tham gia đấu giá: Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 25/02/2021 (trong giờ hành chính), trong đó:

- Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 22/02/2021: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 25/02/2021: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 25/02/2021 (Trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

- Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3904 201 005 010 của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Cam Lộ.

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu).

+ Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2021 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ NẰM GIỮA ĐƯỜNG LÊ LỢI VÀ ĐƯỜNG DƯƠNG VĂN AN, THỊ TRẤN CAM LỘ, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 28/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Chuyên đề