Ngày 28/12/2022, đấu giá các khoản nợ của các doanh nghiệp tại VietinBank Thăng Long và VietinBank Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá các khoản nợ (gốc, lãi và lãi phạt) phát sinh theo các HĐTD giữa Công ty CP ĐTK và Công ty TACNTW tại VietinBank Thăng Long và theo HĐTD của Công ty CP ĐTK tại VietinBank Đống Đa vào ngày 28/12/2022 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội. Đ/c: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: VietinBank - Chi nhánh Thăng Long. Đ/c: Tòa nhà TASCO, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; VietinBank - Chi nhánh Đống Đa. Đ/c: Số 183 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa. TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Các khoản nợ (gốc, lãi và lãi phạt) phát sinh theo các HĐTD giữa Công ty CP ĐTK và Công ty TACNTW tại VietinBank Thăng Long và theo HĐTD của Công ty CP ĐTK tại VietinBank Đống Đa tại ngày bán nợ.

- Tổng dư nợ quy đổi của Công ty CP ĐTK tại các chi nhánh đến ngày 05/10/2022: VietinBank Chi nhánh Thăng Long: 637.720.564.846 VND; VietinBank Chi nhánh Đống Đa: 162.117.561.349 VND.

- Tổng dư nợ của Công ty TACNTW tại VietinBank Thăng Long tính đến ngày 05/10/2022: 120.691.416.833 VND.

Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm (TSBĐ) thế chấp cho khoản nợ của Công ty TACNTW tại VietinBank Thăng Long;

- TSBĐ thế chấp cho khoản nợ của Công ty CP ĐTK tại VietinBank Thăng Long;

- TSBĐ thế chấp cho khoản nợ của Công ty CP ĐTK tại VietinBank Đống Đa.

(chi tiết tại Quy chế đấu giá).

Cách thức bán đấu giá: 03 (ba) khoản nợ trên được bán gộp chung không tách rời, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải mua đồng thời 03 (ba) khoản nợ nêu trên.

Giá khởi điểm: 170.047.800.000 VND. Tiền đặt trước: 34.009.560.000 VND.

Tiền mua hồ sơ: 0 VND.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/12/2022 và 23/12/2022 tại trụ sở công ty đấu giá hoặc trụ sở người có tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2022 đến 27/12/2022.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản: Từ ngày 21/12/2022 đến 26/12/2022 tại trụ sở công ty đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ ngày 28/12/2022 tại trụ sở công ty đấu giá

Điện thoại: 024.3724.6666.

Chuyên đề