Ngày 28/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ngày 28/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 28/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 2

Chuyên đề