Ngày 28/11/2022, đấu giá cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2022 do Viễn thông Trà Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 02432115234/ 0867523488.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Trà Vinh. Đ/c: Số 70, Hùng Vương, P.4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá: Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng đợt 3.

Giá khởi điểm: 9.720.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 1.900.000.000 đồng.

Bước giá: 40.000.000 đồng.

Tiền mua HS: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Từ 10h00 đến 11h00, ngày 28/11/2022.

- Tại trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến - lacvietauction.vn.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế đấu giá đã ban hành đăng ký theo lịch trình:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2022 đến 17h00, ngày 25/11/2022 (giờ hành chính) tại số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc đăng ký trực tiếp tại website: Lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/11/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022 (giờ hành chính) vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Chuyên đề