Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư