Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

QSDĐ đối với 10 thửa đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh: Diện tích từ 202,9m²/thửa đến 327,3m²/thửa. Giá khởi điểm từ 740.000.000 đồng/thửa đến 1.500.000.000 đồng/thửa

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư