Ngày 27/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/1/2022 do MSB ủy quyền như sau:

Chuyên đề