Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước ủy quyền như sau:

Tài sản thi hành án: Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước

Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 27/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 4

Chuyên đề