Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Công an thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0046707/QĐ-XPVPHC ngày 02/08/2021. Giá khởi điểm: 26.437.000 đồng.

Công an thành phố Đồng Hới

Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 7
Ngày 26/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 8

Chuyên đề

Kết nối đầu tư