Ngày 26/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Ủy ban nhân dân xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Đất Cuốc; Địa chỉ: Ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên đối với các thửa đất sau:

1. Thửa đất số 433, tờ bản đồ số 15, diện tích 8.656,3 m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm (CLN), có 382,6 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

- Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất công ích trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

*Giá khởi điểm: Giá khởi điểm cho quyền thuê đất trong 5 năm đối với thửa đất số 433, tờ bản đồ số 15 là: 28.601.101 đồng/5 năm (Hai mươi tám triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, một trăm lẻ một đồng trên năm năm).

2. Thửa đất số 339, tờ bản đồ số 16, diện tích 12.326,2 m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm (CLN), có 984,6 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

- Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất công ích trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

*Giá khởi điểm: Giá khởi điểm cho quyền thuê đất trong 5 năm đối với thửa đất số 339, tờ bản đồ số 16 là: 36.185.163 đồng/5 năm (Ba mươi sáu triệu, một trăm tám mươi lăm ngàn, một trăm sáu mươi ba đồng trên năm năm).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương và tại UBND xã Đất Cuốc (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 433, tờ bản đồ số 15 và thửa đất số 339, tờ bản đồ số 16, ấp Suối Voi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 23/02/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/02/2021. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 5% so với giá khởi điểm. Cụ thể như sau :

+Tiền đặt trước đối với thửa đất số 433, tờ bản đồ số 15 là: 1.430.000 đồng (Một triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

+Tiền đặt trước đối với thửa đất số 339, tờ bản đồ số 16 là: 1.800.000 đồng (Một triệu, tám trăm ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong địa phương thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất thuê để sản xuất nông nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/02/2021 tại UBND xã Đất Cuốc.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Chuyên đề