Ngày 26/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Tiểu học Phú Phong, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Trường Tiểu học Phú Phong ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Phú Phong. Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản: Cho thuê căn tin: 1.000.000 đồng/tháng. Diện tích: 20m2. Thời gian thuê từ tháng 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 9 tháng). Tổng thời gian thuê là 27 tháng. Tương ứng 27.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Phú Phong. Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4 Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

+ Công văn số 6020/UBND-KTTC ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2);

+ Đề án số 01/ĐA-THKS ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Tiểu học Phú Phong;

+ Quyết định số 02/QĐ-THKS ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê căn tin của Trường Tiểu học Phú Phong;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm cho thuê căn tin ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Trường Tiểu học Phú Phong.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Phú Phong tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 08 và ngày 09 tháng 02 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Phú Phong. Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/02/2021 đến 17 giờ ngày 23/02/2021 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng 2.700.000 đồng cho trọn thời gian thuê

5.2. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng mức phí theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 02 năm 2021

8.2. Địa điểm: tại Trường Tiểu học Phú Phong. Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

9. Quy định khác

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả thuế, phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Người trúng đấu giá tự xây dựng căn tin nhưng phải thông qua bản vẽ thiết kế và được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Tiểu học Phú Phong. Khi hết hợp đồng tự tháo dỡ không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Người trúng đấu giá chỉ được phép buôn bán ban ngày, không được ở lại đêm và tự bản quản tài sản. Không được bán thuốc hút, rượu bia và các chất cấm khác theo quy định pháp luật.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư