Ngày 26/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ - Phòng giao dịch Tứ Xã ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ - Phòng giao dịch Tứ Xã.

- Địa chỉ: Khu 5, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh

- Địa chỉ: Số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở diện tích 360,0 m2 (Đất ở: 200,0 m2; đất vườn 160,0 m2) thuộc thửa đất số 364-2, tờ bản đồ số 19 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 959673 do UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/03/2018 đứng tên ông Nguyễn Văn Tuân. Địa chỉ tài sản: Khu 6, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tài sản gắn liền với đất: 01 (một) nhà ở xây mái bằng và toàn bộ công trình phụ trợ kèm theo.

- Giá khởi điểm: 597.420.000đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định hiện hành.

- Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm.

- Bước giá: 1.000.000 đồng/bước giá.

- Tiền đặt trước: 80.000.000đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong hai ngày 15 và 16/12/2020 tại địa chỉ nơi có tài sản: Khu 6, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/12/2020 đến hết 16h30’ ngày 23/12/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

6. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/12/2020 đến trước 16h30’ ngày 25/12/2020 theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/12/2020 đến hết 16h30’ ngày 23/12/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Vào hồi 10h00’ ngày 26/12/2020 tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ (trong giờ hành chính): Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Đ/c: Số 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - ĐT: 02103898179.

Chuyên đề