Ngày 26/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn cầu group thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh vào ngày 26/11/2021 do Agribank Chi nhánh Nam TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 26/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh ảnh 1

Chuyên đề