Ngày 25/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Agribank chi nhánh Bình Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh Bình Phú. Đ/c: Số 332A-332B Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 509, tờ bản đồ số 30 (theo TL 2003), phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. Diện tích 338,0 m2. Hình thức sử dụng: Riêng 338,0 m2, chung không m2. Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 10.800.000.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 22/09/2020 (trong giờ hành chính). Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 22/09/2020 tại thửa đất số 509, tờ bản đồ số 30 (theo TL 2003), phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 24/09/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 1.080.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 25/09/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028.22455120.

Chuyên đề