Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Văn Chấn Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu gia hợp danh Bảo Quang Minh

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02103853838

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Văn Chấn Yên Bái

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

06 tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Tại TTNT Trần Phú, huyện Văn Chấn và phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

6,900,000,000

1,379,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 22/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 24/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 02/08/2022 - 16:00 22/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/08/2022

Địa điểm: Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Văn Chấn Yên Bái – PGD Vực Tuần. Địa chỉ: TDP 10, TTNT Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư