Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Chi Cục thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề