Ngày 25/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2023 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 25/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Đ/c: Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Phú Xuyên. Đ/c: Tiểu khu Thao Chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 73 thửa đất tại các xã Văn Hoàng, xã Phúc Tiến, xã Tri Thủy, xã Chuyên Mỹ, TT. Phú Xuyên, xã Tri Trung, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Diện tích: 88,07 m² đến 176,7 m².

Giá khởi điểm: 6.900.000 đồng/m2 đến 35.700.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 158.526.000 đồng/thửa đến 961.758.000 đồng/thửa.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký, mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo lịch trình sau:

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Tai Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên từ ngày 06/02/2023 đến ngày 22/02/2023.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 22/02/2023 đến ngày 24/2/2023.

- Tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 phút, ngày 25/2/2023 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Chuyên đề