Ngày 25/1/2022, đấu giá phế liệu thu hồi tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2022 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

Chuyên đề