Ngày 25/1/2022, đấu giá 2 căn hộ tại Quận 6, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2022 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề