Ngày 23/9/2021, đấu giá lô vật tư hư hỏng thải/phế liệu tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 23/9/2021, đấu giá lô vật tư hư hỏng thải/phế liệu tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Chuyên đề