Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Viễn thông Khánh Hòa ủy quyền như sau:
Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư