Ngày 23/4: 2/440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23/4/2020. 
Ngày 23/4: 2/440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 23/4: 2/440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 438 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH gói thầu Sửa chữa lớn 50 bộ giàn chống mềm ZRY 16 34, mã TSCĐ 888 -:- 937-TBCT có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (Số thông báo là: 20200457776 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (Số thông báo là: 20200456481 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn. 

Chuyên đề