Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

01 (một) lô tài sản gồm 13 mặt hàng là hàng hóa các loại của Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 1081/QĐ-CQLTT ngày 01/9/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 22/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 7

Chuyên đề