Ngày 22/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ văn phòng thanh lý tại tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ văn phòng thanh lý tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề