Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2020 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 64/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 16 tháng 11 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 12, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, T.Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Lô 209 phương tiện các loại. Trong đó: 152 xe mô tô, gắn máy các loại bán dạng đăng ký và 57 xe mô tô, gắn máy không còn giá trị lưu hành bán dạng phế liệu.

4. Giá khởi điểm: 486.500.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 18/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/12/2020 đến 18/12/2020. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

+ Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 21/12/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 09/12/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Kho số 2, kho trạm QL 13, kho trạm QL 14 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0985.421.677 (Mr. Phú); 0271.3.887.113; 0271.6.26.27.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 11
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 12
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 13
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 14
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 15
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 16
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 17
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 18
Ngày 21/12/2020, đấu giá lô 209 phương tiện các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 19

Chuyên đề