Ngày 21/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 220; thửa đất số 221; thửa đất số 222, tờ bản đồ địa chính số 28d, 29c tọa lạc tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam đứng tên ông Lê Quanh là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam vào ngày 21/1/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 220 (thay thế thửa đất số 2b); thửa đất số 221 (thay thế thửa đất số 2c); thửa đất số 222 (thay thế thửa đất số 2d), tờ bản đồ địa chính số 28d, 29c tọa lạc tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam đứng tên ông Lê Quanh, cụ thể như sau:

a) Quyền sử dụng đất: Diện tích 654 m2 (Thửa 220: 380 m2. Thửa 221: 201 m2. Thửa 222: 73 m2). Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 654 m2. Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp khác. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

b) Tài sản trên đất: Hồ chống thấm xây làm mắm hiện trong nền xác nhà cũ trên thửa đất số 220, có diện tích 292,5 m2. Hồ chống thấm xây làm mắm hiện trong nền xác nhà cũ trên thửa đất số 220, có diện tích 91,8 m2. 05 cây dừa thu hoạch.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 658964 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 25/8/2009 cấp cho ông Lê Quanh (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00892). Trích lục đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính ngày 23/9/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Thuận Nam.

Chi tiết xem tại Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 20/8/2020 của Hội đồng cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thi hành án dân sự huyện Thuận Nam.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.506.834.000 đồng (Một tỷ năm trăm lẻ sáu triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn đồng). Giá ngày chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). Trong đó (Quyền sử dụng đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư: 1.321.080.000 đồng. Tài sản gắn liền với đất và vật kiến trúc khác: 185.754.000 đồng).

3. Bước giá đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 301.000.000 đồng (Ba trăm lẻ một triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Từ 7 giờ 30 phút đến hết 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2021).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 25/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 14/01/2021 và ngày 15/01/2021 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 25/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 21/01/2021 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 543/QC-TTDVĐGTS ngày 24/12/2020.

Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 543/QC-TTDVĐGTS ngày 24/12/2020)

Chuyên đề