Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 xe ô tô tải và xe tự đổ tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công an huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

13 chiếc xe ô tô tải và xe ô tô tự đổ: bán phế liệu (có 02 xe đăng ký lưu hành).

Công an huyện Bắc Tân Uyên

Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 xe ô tô tải và xe tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 xe ô tô tải và xe tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 xe ô tô tải và xe tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 3

Chuyên đề